ASIN AQUA Redox

Täiustatud vee kvaliteedikontrolli seade. Kasutada erabasseinides ja kuni 250 m3 mullivannidega

Desinfitseerimise ja pH mõõtmine ja doseerimine. Nüüd on varustatud elektroonilise vooluhulgamõõturiga.

Sealhulgas REDOXi proovivõtt basseini vee oksiidset potentsiaali mõõtmiseks.